Varför har vi en förening utöver Mudo Academy?

Sveriges idrott är uppbyggd på ideell föreningsverksamhet där utövarna är medlemmar i en idrottsförening. Föreningarna är anslutna till Riksidrottsförbundet som är en samlande organisation för all svensk idrott. Mudo Academy är ett företag och får därför inte ansluta sig.

Mudo Team Academy IF är en ideell idrottsförening vars syfte är att möjliggöra för de som tränar på Mudo Academy att få tävla i Poomsae, både i Sverige och utomlands.

Föreningen har funnits sedan 1975 och har en aktiv historia tack vare ett stort engagemang från grandmaster Ji-Pyo Lim, hans familj, tränare, coacher och dedikerade tävlande och deras föräldrar.

Föreningen är precis som andra idrottsföreningar uppbyggd på engagemang och stöttning från medlemmarna. Det innebär att man som tävlande/förälder behöver hjälpa till för att det ska gå att ordna resor, träningar och tävlingsdeltagande.